เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.เปลี่ยนแปลงตารางสอบ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ด่วนที่สุด)    
     ตามที่กองบริการการศึกษา ได้มีกำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันเวลาสอบปลายภาคของนักศึกษานั้น ทางกองบริการการศึกษาจึงขอแจ้ง วันเวลาสอบปลายภาคใหม่ของนักศึกษา ดังนี้

วันเวลาสอบ เดิม
วันเวลาสอบ ใหม
27 สิงหาคม 2559
3 กันยายน 2559
28 สิงหาคม 2559
4 กันยายน 2559
3 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2559
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/58 ครั้งที่ 5 (ด่วนที่สุด)    

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2558 ครั้งที่ 5 เดือน มิถุนายน >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาสามารถรับ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2558 ครั้งที่ 6 เดือน กรกฎาคม >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาสามารถรับ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
 3.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 4.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 5.ปฏิทินการศึกษา    
นักศึกษา ภาคปกติ
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
>>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 >>>คลิกที่นี่<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2558
 6.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1 ipv6 ready ipv6 test