เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ (ด่วนที่สุด)    
ตามที่กองบริการการศึกษา ได้มีการกำหนดเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ในวันเวลาสอบปลายภาคของนักศึกษานั้น ทางกองบริการการศึกษาจึงขอแจ้ง วันเวลาสอบปลายภาคของนักศึกษา ดังนี้

วันเวลาสอบ เดิม
วันเวลาสอบ ใหม
2 พฤษภาคม 2559
4 พฤษภาคม 2559
3 พฤษภาคม 2559
10 พฤษภาคม 2559
4 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
6 พฤษภาคม 2559
12 พฤษภาคม 2559
9 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
10 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
12 พฤษภาคม 2559
18 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
 2.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 3.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 4.ปฏิทินการศึกษา    
นักศึกษา ภาคปกติ
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
>>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 >>>คลิกที่นี่<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2558
 5.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1 ipv6 ready ipv6 test