เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.งดรับบริการ (ด่วนที่สุด)    
   ด้วยกองบริการการศึกษา จะงดบริการในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558 เนื่องจากต้องไปศึกษาดูงาน จึงขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/57 ครั้งที่ 2 (ด่วนมาก)    
    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 ได้โดย
>>คลิกที่นี่<<และสามารถติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  ยกเว้นวันที่ดังกล่าว ดังนี้ที่งดให้บริการ
    1. วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558
    2. วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
    3. วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2558
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2558
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/57 ครั้งที่ 1 (ด่วน)    
0
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2558
 4.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 5.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 6.ปฏิทินการศึกษา    
นักศึกษา ภาคปกติ
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
>>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 >>>คลิกที่นี่<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2558
 7.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1