เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.งดรับบริการ (ด่วนที่สุด)    
   ด้วยกองบริการการศึกษา จะงดบริการในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558 เนื่องจากต้องไปศึกษาดูงาน จึงขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2557 ครั้งที่ 1 (ด่วน)    
    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 ได้โดย
>>คลิกที่นี่<<และสามารถติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2558 เป็นต้นไป  ยกเว้นวันที่ดังกล่าว ดังนี้ที่งดให้บริการ
    1. วันที่ 26 - 27 กันยายน 2558
    2. วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558
    3. วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
    4. วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2558
    และ นศ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ login เข้าสู่ระบบของ นศ. เองเพื่อเข้าไปดูข้อมูลที่มีปัญหาได้แก่
    1. 53124310102 น.ส.สมหญิง เฉลยญาณ
    2. 55222630126 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรตนพร โมทิวงค์
    3. 53144360125 นายพายุ ซื่อแท้
    4. 55162620101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกเรขา บัวหิ่ง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2558
 3.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 4.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 5.ปฏิทินการศึกษา    
นักศึกษา ภาคปกติ
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
>>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 >>>คลิกที่นี่<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2558
 6.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1