ข่าวประกาศ
 ประกาศเรื่อง
1. การตรวจสอบผลการศึกษา   
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2/2/2554

   

Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02-641-5310 โทรสาร 02-641-5318